Kaira E.

Texas Woman's University

71 Entries 1958 Total Points #1 in rankings